By sneek augusti 23, 2012 In

St Rimmö

Lighting / Portrait

St Rimmö


Ön har en yta av 1,38 kvadratkilometer.

Stora Rimmö är en ö i Sankt Anna socken i Söderköpings kommun, väster om Äspholm och öster om Djursö. Ön har en yta av 1,38 kvadratkilometer.

 

Ett gravröse på visar att den befolkats redan under forntiden. Den nuvarande bebyggelsen kan spåras tillbaka till 1700-talet och runt 1900 fanns fyra gårdar på Stora Rimmö. 2012 fanns tre bofasta på ön, därtill ett tiotal fritidshus.

Öar kobbar och skär norr om denna ö bildar naturreservatet Stora Rimmö

Good design is making something intelligible and memorable.
Great design is making something memorable and meaningful.

Området är naturskyddat sedan 2006 och är 402 hektar stort. Reservatet omfattar ett 20-tal små öar och skär Östergötlands skärgård belägna norr om ön Stora Rimmö. På de lite störa öarna finns tallskog med inslag av lövträd.