By sneek augusti 23, 2012 In

Byggresurs

Bygg / Portrait

Byggresurs


A gray cat slinks past a wooden house. There’s something a little intimidating attempting to describe

Östgöta Byggresurs AB är ett serviceföretag som främst arbetar med uthyrning av personal. Men då vi strävar efter att vara en komplett leverantör så har vi även möjlighet att utföra arbeten i egen regi, exempelvis del av en entreprenad hos våra kunder.

Vi har i vår organisation mer än 15 års erfarenhet av att hyra ut resurser för uppdrag såväl lokalt som regionalt.
Eftersom resurserna vi hyr ut ska ingå i våra kunders produktioner och organisationer är det av största vikt att matcha rätt kompetens till uppgiften. Vår styrka ligger just här, vilket har gjort att vi byggt upp många långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. Det är för oss ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt!

Good design is making something intelligible and memorable.
Great design is making something memorable and meaningful.

Snabba lösningar , 24 timmars jour och samma kontaktperson i alla led, det är så vi jobbar på Byggresurs.
Prova oss för att se vad vi tycker är service, flexibilitet och kompetens..